ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
08-November-2022
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
   

คุณจันทรา เกิดมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยได้ทำการมอบทุนทั้งหมด 3 โรงเรียน จำนวน 70 ทุน  (1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร    (2) โรงเรียนสงวนหญิง   (3) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ