ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
10-April-2019
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบโน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

 

คุณจันทรา เกิดมี ได้มอบโน๊ตบุ๊ค รุ่น Acer จำนวน 2 เครื่อง และ โน๊ตบุ๊ค รุ่น Samsung จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มอบให้กับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ในการศึกษาต่อไป