ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 มอบให้กับโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
   

 

คุณจันทรา เกิดมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับน้องๆ