ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   

 

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม