« November 2020 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย)
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1