ข่าวสาร
 
   
14-September-2020
เอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด
   

เอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน