ข่าวสาร
 
   
14-October-2020
เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
   

เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์

ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย