ข่าวสาร
 
   
21-October-2020
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด
   

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น