ข่าวสาร
 
   
01-April-2021
ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ บริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด
   

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์

บริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์