ข่าวสาร
 
   
19-April-2021
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ บริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด
   

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์

บริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ประกาศรับฟังความคิดเห็น

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์

3. QR Code แบบแสดงความคิดเห็น