ข่าวสาร
 
   
21-October-2021
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ - ชัยภูมิ
   

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)