ข่าวสาร
 
   
01-December-2021
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225
   

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ 

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3