ข่าวสาร
 
   
04-July-2022
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 2.64 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนนอร์ยี จำกัด
   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 2.64 เมกะวัตต์

ของบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนนอร์ยี จำกัด

วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ