ข่าวสาร
 
   
04-July-2022
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 1.8312 เมกะวัตต์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด
   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา บริษัท ยี่ดา (ไทยแลนด์) จำกัด 
ขนาดกำลังการผลิต 1.8312 เมกะวัตต์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด

วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบานมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันพุธ ที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ

4. เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ทั้ง ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย