ข่าวสาร
 
   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43
   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64

พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด

ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม พ.ศ.2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2