ข่าวสาร
 
   
30-September-2022
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 1,095.45 กิโลวัตต์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด
   

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 1,095.45 กิโลวัตต์

ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30– 12.00 น.

ณ ห้องประชุมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แบบแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ