ข่าวสาร
 
   
21-December-2022
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
   

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการศึกษา

และจัดทำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน

โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1

อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ. 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

4. เอกสารประกอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน