ข่าวสาร
 
   
09-January-2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.01 เมกะวัตต์(Floating Solar) ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด
   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.01 เมกะวัตต์

ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด

เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

หรือเข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม