ข่าวสาร
 
   
24-January-2023
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.01 เมกะวัตต์ ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด
   

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม

รับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.01 เมกะวัตต์

ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด

 

กำหนดวันประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด

เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

-- (เดิม วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566) --

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม