ข่าวสาร
 
   
23-March-2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 12.48 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด
   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 12.48 เมกะวัตต์

ของบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ แลนด์ จำกัด

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม