ข่าวสาร
 
   
18-May-2023
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนตไดออล และโพลียูรีแทนสูตรน้ำ ของบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
   

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนตไดออล และโพลียูรีแทนสูตรน้ำ

ของบริษัท อูเบะ ไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน