ข่าวสาร
 
   
30-June-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกไนล่อนคอมพาวด์ชนิดพิเศษ ของบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
   

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกไนล่อนคอมพาวด์ชนิดพิเศษ 

ของบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

กำหนดการประชุม

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ของบริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด

ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID : 846 9325 3986

Passcode : 12345

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 103

มือถือ 09 0665 9701

E-mail : socio@visione-consult.com