ข่าวสาร
 
   
21-August-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
   

 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

ของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

กำหนดการประชุม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID : 816 5400 9759

Passcode : 12345

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่นี้ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริญาพร สุขคงเจริญ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 107

มือถือ : 09 0665 9701

E-mail : Socio@visione-consult.com