ข่าวสาร
 
   
29-August-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งจากกระบวนการเผาหลอมกระจก ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 1.834 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง

จากกระบวนการเผาหลอมกระจก

ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ 1.834 เมกะวัตต์

ของบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดการประชุม

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเจดีย์ (ชุมชนนครทอง) เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุคุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 104 มือถือ 09 0665 9701

E-mail : Socio@visione-consult.com