ข่าวสาร
 
   
30-August-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นและผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันฯ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,002.55 กิโลวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,002.55 กิโลวัตต์ ของบริษัท กัลฟ์ เจพี 1 จำกัด

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท ไทยคูราโบ จำกัด

เลขที่ 14/8 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

กำหนดการประชุม

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม Green View 4 ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

คลิกที่นี้เพื่อเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID: 823 0233 3711

Passcode: 12345

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกุลดา เชื้อชุ่ม โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 203 มือถือ 06 5768 3535

E-mail : industry@visione-consult.com