ข่าวสาร
 
   
31-August-2023
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ครั้งที่ 2)

ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

 

กำหนดการประชุม

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 103 มือถือ 09 0665 9701

E-mail : Socio@visione-consult.com