ข่าวสาร
 
   
04-March-2019
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด
   

                                                 

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์

บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้คะ

1.เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

2.แบบสอบถามความคิดเห็น

3.แบบแสดงความคิดเห็น