ข่าวสาร
 
   
12-March-2019
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์
   

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต STN-2 พื้นที่ผลิตศรีเทพเหนือ

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1.เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1