ข่าวสาร
 
   
21-May-2019
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4
   

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้คะ

1.เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

2.เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ