ข่าวสาร
 
   
26-August-2019
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี

และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2