ข่าวสาร
 
   
25-September-2019
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
   

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48

อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1. ข่าวประชาสัมพันธ์

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1