ข่าวสาร
 
   
27-September-2019
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี
   

                                                 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี

และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2

แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

1.เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2