โครงการอุตสาหกรรม
 
   

   
 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลว , บริษัท ครัยโอเทค จำกัด, อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ.2548
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน, บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2549
 3. การทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตปูนซีเมนต์, บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด, อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, พ.ศ.2549
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (รง.101) บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด , อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, พ.ศ.2549
 5. โครงการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2549
 6. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมอลูมิเนียมและทองเหลือง บริษัท เมเทิลคอม จำกัด, อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, พ.ศ.2550
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตกระดาษ (PM3) บริษัท ดับเบิ้ล เอ เปเปอร์ จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, พ.ศ.2550
 8. รายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยผลิตกรดกำมะถันเพิ่มเติม  บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง, พ.ศ.2550
 9. รายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Removal Unit) เพิ่มเติมบริษัท ครัยโอไทย จำกัด จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ.2550
 10. รายงานศึกษาความสามารถในการรองรับมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2551
 11. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม, บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด, มาบตาพุด จังหวัดระยอง, พ.ศ.2551
 12. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2551
 13. รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนล่อน-6 บริษัท อูเบะไนล่อน(ประเทศไทย) จำักัด, อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2552
 14. รายงานการศึกษาผลกระทบด้านอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีปรับปรุงและเพิ่มปล่องระบายมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำัักัด (มหาชน) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2553
 15. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ด้วยพลังงานสะอาด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, พ.ศ.2553
 16. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ขยายกำลังการผลิตครั้งที่ 1) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 17. รายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนล่อน-6 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 18. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 19. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ไทย บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 20. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2557
 21. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสถานีขนถ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Lorry Loading Expansion) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558
 22. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
 23. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคาโปรแลคตัม (ครั้งที่ 4) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
 24. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2561
 25. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2562
 26. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน ผลิตเม็ดเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2562
 27. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562
 28. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2563
 29. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2563
 30. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), จังหวัดระยอง, พ.ศ.2564
 31. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (มหาชน), จังหวัดระยอง, พ.ศ.2564