โครงการอุตสาหกรรม
 
   

   
 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเหลว , บริษัท ครัยโอเทค จำกัด, อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, 2548
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์ และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน, บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด, นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2549
 3. การทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตปูนซีเมนต์, บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด, อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, 2549
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (รง.101) บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด , อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, 2549
 5. โครงการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2549
 6. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, 2549
 7. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมอลูมิเนียมและทองเหลือง บริษัท เมเทิลคอม จำกัด, อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 2550
 8. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานบดกากตะกรัน บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, 2550
 9. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตกระดาษ (PM3) บริษัท ดับเบิ้ล เอ เปเปอร์ จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, 2550
 10. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2550
 11. รายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตั้งหน่วยผลิตกรดกำมะถันเพิ่มเติม  บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง, 2550
 12. รายงานการทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Removal Unit) เพิ่มเติมบริษัท ครัยโอไทย จำกัด จังหวัดสุโขทัย, 2550
 13. รายงานศึกษาความสามารถในการรองรับมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2551
 14. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม, บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด, มาบตาพุด จังหวัดระยอง, 2551
 15. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานกำจัดเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2551
 16. รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนล่อน-6 บริษัท อูเบะไนล่อน(ประเทศไทย) จำักัด, อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2552
 17. รายงานการศึกษาผลกระทบด้านอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีปรับปรุงและเพิ่มปล่องระบายมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำัักัด (มหาชน) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 2553
 18. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ด้วยพลังงานสะอาด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 2553
 19. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ (ขยายกำลังการผลิตครั้งที่ 1) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 20. รายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไนล่อน-6 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 21. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 22. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ไทย บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ.2554
 23. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2557
 24. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสถานีขนถ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Lorry Loading Expansion) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558
 25. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
 26. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคาโปรแลคตัม (ครั้งที่ 4) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง พ.ศ.2558
 27. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) โครงการโรงงานผลิตกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด พ.ศ. 2559