โครงการโรงไฟฟ้า
 
   

   

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

 1. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด, อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด, อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด, อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแค 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด, อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 5. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด, อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 6. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง (ครั้งที่ 6) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด, อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2565
 7. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย (ครั้งที่ 4) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด, อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, พ.ศ. 2565
 8. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, พ.ศ. 2565
 9. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองละลอก (ครั้งที่ 3) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2565
 10. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล 2 จำกัด, อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565
 11. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด, อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565
 12. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด, อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565
 13. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด, อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565
 14. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด, อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2565
 15. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด, อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 16. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด, อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 17. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด, อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 18. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำกัด, อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565
 19. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด, อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565