รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP / Mini COP)
 
   

   

 

 1. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.1 เมกะวัตต์ ของบริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด, ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561
 2. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด, จังหวัดตาก, พ.ศ. 2562
 3. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), พ.ศ. 2564
 4. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พ.ศ. 2564
 5. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต์ (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต์ (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพิ่มอีก 3,518.64 กิโลวัตต์ (kWp)) ของบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ. 2564
 6. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 11 เมกะวัตต์ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน), จังหวัดปราจีนบุรี, พ.ศ. 2564
 7. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน), จังหวัดปราจีนบุรี, พ.ศ. 2564
 8. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 12.012 เมกะวัตต์ ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2565
 9. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.64 เมกะวัตต์ ของบริษัท ซุปเปอร์ โซล่า เอนเนอร์ยี จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2565
 10. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.8312 เมกะวัตต์ (MWp) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด, จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2565
 11. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,095.45 กิโลวัตต์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด, จังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2565
 12. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 48.48 เมกะวัตต์ ของบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด, จังหวัดฉะเชิงเทรา, พ.ศ. 2565
 13. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,499.40 กิโลวัตต์ ของบริษัท เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, จังหวัดฉะเชิงเทรา, พ.ศ. 2565
 14. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.01 เมกะวัตต์ ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด, จังหวัดปัตตานี, พ.ศ. 2565
 15. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 12.48 เมกะวัตต์ ของบริษัท เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำกัด, จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2566
 16. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.965 เมกะวัตต์ ของบริษัท อิเควเตอร์ โซลา จำกัด, จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2566