รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP / Mini COP)
 
   

   

 

  1. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.1 เมกะวัตต์ ของบริษัท พี.พี.โซล่า (หนองโน) จำกัด, ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561
  2. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด จังหวัดตาก พ.ศ.2562
  3. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2564
  4. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.57 เมกะวัตต์ ของบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จำกัด, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พ.ศ.2564
  5. รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,517.74 กิโลวัตต์ (kWp) (ขนาดกำลังการผลิตเดิม 999.10 กิโลวัตต์ (kWp) และมีการพัฒนาโครงการเพิ่มอีก 3,518.64 กิโลวัตต์ (kWp)) ของบริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ, พ.ศ.2564