โครงการที่พักอาศัยและบริการชุมชน
 
   

   

 

 

  1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) โครงการกะรนรอยัลโฮมบิวดิ้ง ขนาด 139 ห้อง, บริษัท กะรน รอยัลโฮมบิวดิ้ง จำกัด, ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, พ.ศ. 2550
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการเกาะบ้านรีสอร์ท ขนาด 12 ห้อง, บริษัท เกาะ บ้าน รีสอร์ท จำกัด, ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่, พ.ศ. 2550
  3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงแรมขนาด 210 ห้อง บริษัท ภูดาเล จำกัด, ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, พ.ศ. 2551