โครงการตรวจประเมินตามมาตรการ (Compliance Audit & Monitoring)
 
   

   

โครงการประเภทท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 1. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, พ.ศ. 2550
 2. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท เคมีแมน จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2551
 3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2553
 4. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง- แก่งคอย), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), จังหวัดระยอง-จังหวัดสระบุรี, พ.ศ. 2553-2556

 

โครงการประเภทคลังน้ำมัน

 1. โครงการคลังน้ำมันปากพนัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, พ.ศ. 2554
 2. โครงการคลังปิโตรเลียมศรีราชา (คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชาโพธิ์ใบ), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2554
 3. โครงการคลังปิโตรเลียมบางจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ, พ.ศ. 2554
 4. โครงการคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, พ.ศ. 2554
 5. โครงการคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พ.ศ. 2554
 6. โครงการคลังน้ำมันภูเก็ต บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต, พ.ศ. 2554

 

โครงการประเภทสำรวจและปิโตรเลียมบนบก

 1. โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (ระยะการผลิตผ่านฐานผลิตบูรพา-เอ), บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2560
 2. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี (NTM-C) แหล่งวัดแตน-บี (WTN-B) และแหล่งหนองอ้อ-เอ (NOH-A) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานหลุมผลิตหนองอ้อ-เอ (NOH-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2560
 3. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฐานหลุมผลิตวัดแม่-เอ (WME-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 4. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 ฐานผลิตบึงหญ้า 1-2 (BY1-2) ฐานผลิตบึงหญ้า 1-10 (BY1-10) และฐานผลิตบึงหญ้า 1-20 (BY1-20) (ระยะผลิตปิโตรเลียม), บริษัท ชิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 5. โครงการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ฐานเจาะหนองหลวง 1 (NL1) (ระยะก่อสร้าง และระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 6. โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฐานเจาะหนองอ้อ-บี (NOH-B) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม และระยะผลิตผ่านฐานผลิต), บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 7. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยฐานผลิตวังไม้สูง-บี (WMG-B) ฉบับที่ 3 (ระยะผลิตผ่านฐานผลิต), บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 8. โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิก และบ้านโนนพลวง และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตยางเมือง-เอ (YMG-A) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) (ระยะติดตั้งแนวท่อลำเลียง), บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 9. โครงการติดตั้งท่อก๊าซจากสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ไปยังฐานผลิตปิโตรเลียมทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ฉบับที่ 2 ระยะดำเนินการ, บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 10. โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแหล่งบางแก้ว แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L22/43 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานเจาะบางแก้ว-เอ (BKO-A) (ระยะยกเลิกหลุมและการคืนสภาพฐานเจาะ), บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2560
 11. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและแหล่งบางแก้ว แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ฐานเจาะวังไผ่สูง -อี (WPG-E) (ระยะการปิดหลุมหรือสละหลุม การยกเลิกการผลิต และการปรับสภาพพื้นที่), บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2560
 12. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งดงยางและแหล่งลานตาบัว แปลงแอล 22/43 จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก ฐานเจาะดงยาง-เอ (DYG-A) (ระยะสิ้นสุดการดำเนินการและรื้อถอนโครงสร้าง), บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2560
 13. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2561
 14. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร ณ ฐานหลุมผลิตหนองสระ 2 (NS2) (ระยะเจาะหลุมผลิต), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2561
 15. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร ณ ฐานหลุมผลิตบึงหญ้าเหนือ 3 (BYN3) (ระยะดำเนินการขุดเจาะ), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2561
 16. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี (NTM-C) แหล่งวัดแตน-บี (WTN-B) และแหล่งหนองอ้อ-เอ (NOH-A) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ฐานหลุมผลิตหนองอ้อ-เอ (NOH-A) (ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2561
 17. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวังกำแพงเพชร ฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-2 (BY1-2) ฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-10 (BY1-10) และฐานหลุมผลิตบึงหญ้า 1-20 (BY1-20) (ระยะผลิตปิโตรเลียม), ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2561
 18. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-ซีขยาย (TRT-C Ext.) (ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2561
 19. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-ไอ (NMM-I) ไปยังฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-ดี (NMM-D) ไปยังฐานหลุมผลิตหนองมะขาม-เอ (NMM-A)(ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2561
 20. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) (ระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2561
 21. โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกแนวท่อจากฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-อี (PKM-E) ไปยังฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-บี (PKM-B) (ระยะผลิตผ่านท่อส่งปิโตรเลียม), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2561
 22. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตะกู-เอ (NTU-A) ไปยังฐานหลุมผลิตปรือกระเทียม-บี (PKM-B) (ระยะเดินระบบท่อลำเลียง, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2561
 23. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบยางเมือง และไทรงาม แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย แนวท่อจากฐานหลุมผลิตทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) ไปยังฐานหลุมผลิตลานกระบือ-วาย (LKU-Y) (ระยะเดินระบบท่อลำเลียง), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2561
 24. โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวง และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย (ระยะเดินระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม) แนวท่อจากฐานหลุมผลิตยางเมือง-เอ (YMG-A) ไปยังฐานหลุมผลิตทับแรต-เอ (TRT-A), บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลกและ จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2561
 25. โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (ระยะการผลิต) ฐานหลุมผลิตบูรพา-เอ (BUR-A), บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2561
 26. โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2562
 27. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก – หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2562
 28. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ.2562
 29. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2562
 30. โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2562
 31. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย, ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ. 2562
 32. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2562
 33. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ แปลงสัมปทานเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2562
 34. โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ระยะดำเนินการผลิต), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2563
 35. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย ระยะผลิตปิโตรเลียม, ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย, พ.ศ. 2563
 36. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW – NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร (ระยะผลิตปิโตรเลียม), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2563
 37. โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอรุโณทัยและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก (ระยะการผลิต) ฐานหลุมผลิตบูรพา-เอ (BUR-A), บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563
 38. โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ฐานหลุมผลิตบึงม่วงใต้ 1 (BMS1) อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียง), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563
 39. โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563
 40. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 41. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 42. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 43. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร (ฐานหลุมผลิตลานกระบือ-เอฟเอฟ (LKU-FF)) ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 44. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 45. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 46. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันเสาเถียร-เอ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัยระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดสุโขทัย, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 47. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงหญ้าและบึงม่วง ระยะที่ 2 แปลงเอ็นซี จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย, ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์, จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564
 48. โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ระยะดำเนินการผลิต), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2564
 49. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW – NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร (ระยะผลิตปิโตรเลียม), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2564
 50. โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ฐานหลุมผลิตบึงม่วงใต้ 1 (BMS1) อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (ระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียง), บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2564
 51. โครงการขุดเจาะสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่แหล่งหนองตูม-ซี (NTM-C) แหล่งวัดแตน-บี (WTN-B) และแหล่งหนองอ้อ-เอ (NOH-A) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ หมายเลขสัมปทานเอส 1 โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม แปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม และแหล่งใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 52. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 53. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันเสาเถียร-เอ แปลงเอส 1 จังหวัดสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 54. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนเหนือ และแม่น้ำน่าน แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 55. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 56. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมัน ริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงามพื้นที่แปลงสัมปทานเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 57. โครงการขุดเจาะน้ำมันบนฝั่งที่บ้านหนองจิกและบ้านโนนพลวงและโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบยางเมือง และไทรงาม พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 58. โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 2 พื้นแปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย, ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 59. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก, ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 60. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์และแหล่งตอนกลางเอส 1 แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 61. โครงการติดตั้งท่อก๊าซจากฐานผลิตปิโตรเลียมหนองตูม–เอ (NTM-A) ไปยังฐานผลิตทุ่งใหญ่-เอ (TYI-A) แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย, ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 62. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 63. โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกหมายเลข L21/43 ตั้งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จัจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 64. โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ (BYW-NS) (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร, ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
 65. โครงการผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 ฐานหลุมผลิตบึงม่วงใต้ 1 (BMS1) อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, ของบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

โครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม

 1. โครงการเลอริช ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120, นิติบุคคลอาคารชุดเลอริช, เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 2. โครงการ SUPALAI RIVER PLACE ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120, นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส, เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 3. โครงการ WHIZDOM CONNECT ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยปิยะบุตร 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260, นิติบุคคลอาคารชุดวิสซ์ดอม คอนเนค, เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
 4. โครงการเลอริช ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120, นิติบุคคลอาคารชุดเลอริช, เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2564
 5. โครงการ SUPALAI RIVER PLACE ตั้งอยู่เลขที่ 557 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120, นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส, เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2564
 6. โครงการซิตี้โฮม สี่แยกท่าพระ (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600, นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม สี่แยกท่าพระ, เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร, มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564