การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)
 
   

   

 

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ.2548
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งด้วยวิธีการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทาน G5/43, บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, พ.ศ.2549
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด, อำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ.2549
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสัมปทานหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ.2549
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนบกด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทานหมายเลข L33/43 และ L44/43 บริษัท แพน ออเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ.2550
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย, พ.ศ.2550
 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L17/48 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท อินเทอร์รา รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัดจังหวัดตาก, พ.ศ.2551
 8. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยก ทล.34 (กม. ที่ 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จังหวัดสมุทรปราการ, กรมทางหลวงชนบท, พ.ศ.2552
 9. รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี จังหวัดระยอง, บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, พ.ศ.2561
 10. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/61 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2562
 11. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 ตอนบน (แหล่งปลาทองเดิม) บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา พ.ศ.2562