รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEM)
 
   

   
 1. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/50 บริษัท นอร์ทเทิร์น กัลป์ ออย (ไทย) จำกัด, จังหวัดน่าน, พ.ศ. 2552
 2. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ. 2553
 3. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L26/50 บริษัท ซาลาเมนเดอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด, จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ. 2553
 4. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L14/50 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2554
 5. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2554
 6. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด, จังหวัดชัยภูมิ, พ.ศ. 2554
 7. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบก S1 แหล่งวังแร่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2555
 8. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2555
 9. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/48 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. 2555
 10. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด, จังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ. 2555
 11. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2555
 12. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L14/50 บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด, จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2555
 13. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L45/50 บริษัท มิตรา เอ็นเนอร์ยี่ ลิมิเต็ด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2555
 14. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบสำรวจปิโตรเลียมลุ่มแอ่งลำปาง กรมการพลังงานทหารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, จังหวัดลำปาง, พ.ศ. 2555
 15. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L20/50 บรษัท คาร์นาวอน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด, จังหวัดพิจิตร, พ.ศ. 2555
 16. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี, พ.ศ. 2555
 17. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ สามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2555
 18. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดสุพรรณบุรี, พ.ศ. 2556
 19. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกเอส 1 แหล่งรวงทอง-ไทรงาม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร, พ.ศ. 2556
 20. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกเอส 1 แหล่งสิริกิติ์ และแหล่งสาระบบ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย, พ.ศ. 2556
 21. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L22/43 แหล่งท่านางงาม บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, จังหวัดพิษณุโลก, พ.ศ. 2556
 22. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, พ.ศ. 2557
 23. รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด, จังหวัดนครราชสีมา, พ.ศ. 2561
 24. โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และวิธีวัดความโน้มถ่วงของหิน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด, จังหวัดนครราชสีมา, พ.ศ. 2561