กิจกรรมเพื่อสังคม
 

บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ร่วมสร้างสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่เพื่อทุกๆ คน

 

"เรามุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทย"

 
ข่าววันที่ 13-January-2017
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2560
ข่าววันที่ 22-November-2017
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 5 ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ข่าววันที่ 10-August-2018
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 มอบให้กับโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าววันที่ 10-April-2019
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบโน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าววันที่ 30-April-2019
จัดอบรมหลักสูตร “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการจัดทำรายงาน EHIA” ให้แก่นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 มอบให้กับโรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณอานนท์ สิทธิเวชเป็นอาจารย์พิเศษสอนหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าววันที่ 08-November-2022
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565