ข่าววันที่ 08-July-2024
ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ของบริษัท เทอมินอล แม็กซ์ ลิ จำกัด
   
ข่าววันที่ 18-June-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 07-June-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ของบริษัท เทอมินอล แม็กซ์ ลิ จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
   
ข่าววันที่ 23-May-2024
รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) (ส่วนขยาย ครั้งที่2) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
   
ข่าววันที่ 25-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21.494 เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 09-May-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 17-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการฯ ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
   
ข่าววันที่ 02-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)แบบติดตั้งบนพื้นดิน(Solar Farm)และแบบทุ่นลอยน้ำ(Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม33.369เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 02-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.766 เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 21-March-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.756 เมกะวัตต์
   
ข่าววันที่ 20-March-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21.494 เมกะวัตต์
   
โครงการอุตสาหกรรม

   
โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

   
โครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

   
โครงการเหมืองแร่

   
โครงการที่พักอาศัยและบริการชุมชน

   
รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

   
โครงการตรวจประเมินตามมาตรการ (Compliance Audit & Monitoring)

   
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)

   
รายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEM)

   
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

   
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP / Mini COP)

   
โครงการโรงไฟฟ้า

   
« July 2024 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมที่ผ่านมา
8 กรกฎาคม 2567 : ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ของบริษัท เทอมินอล แม็กซ์ ลิ จำกัด
18 มิถุนายน 2567 : ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์
7 มิถุนายน 2567 : ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ของบริษัท เทอมินอล แม็กซ์ ลิ จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
23 พฤษภาคม 2567 : รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) (ส่วนขยาย ครั้งที่2) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
9 พฤษภาคม 2567 : ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์
1 มกราคม 2567 : ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ของบริษัท เทอมินอล แม็กซ์ ลิ จำกัด
23 กันยายน 2564 : ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร) ในขั้นตอนการศึกษาและประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38
10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่ข้อมูลโครงการและคลิปวีดีโอบรรยายโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด