ข่าวสาร
 
   
17-October-2023
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,002.55 กิโลวัตต์
   

 ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็น
และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)
 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,002.55 กิโลวัตต์

ของบริษัท กัลฟ์ เจพี1 จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ