ข่าวสาร
 
   
21-February-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (CoP) (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.766 เมกะวัตต์ ของบริษัท กังวานเท็กซ์ไทล์ จำกัด
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.766 เมกะวัตต์

ของบริษัท กังวานเท็กซ์ไทล์ จำกัด

 

กำหนดการประชุม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ หอประชุม โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)

ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฬา เชียงภูกอ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 202

E-mail : energy@visione-consult.com