ข่าวสาร
 
   
20-March-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21.494 เมกะวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 21.494 เมกะวัตต์

ของบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด

ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำดิบของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

กำหนดการประชุม

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องสัมมนา สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฬา เชียงภูกอ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 202

E-mail : energy@visione-consult.com