ข่าวสาร
 
   
02-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)แบบติดตั้งบนพื้นดิน(Solar Farm)และแบบทุ่นลอยน้ำ(Floating Solar) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม33.369เมกะวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และแบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 33.369 เมกะวัตต์

ของบริษัท กังวาล เอ็นเนอร์จี จำกัด

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ที่

1. เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ