ข่าวสาร
 
   
17-April-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการฯ ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก

ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

(ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

 

กำหนดการประชุม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 104

E-mail : socio@visione-consult.com