ข่าวสาร
 
   
09-May-2024
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และ (ESA) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop)ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์
   

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.402 เมกะวัตต์

ของบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฬา เชียงภูกอ โทร. 0 2965 8230-2 ต่อ 202

E-mail : energy@visione-consult.com