ข่าวสารเพื่อสังคม
 
   
13-January-2017
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2560
   

พนักงาน บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 
โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า, โรงเรียนวัดสังฆราชา, โรงเรียนหัวหมาก โดยได้สนับสนุนของขวัญเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กกับทางโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง พร้อมทั้งได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ อีกด้วย