« August 2020 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
15 พฤศจิกายน 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
27 กันยายน 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี
26 สิงหาคม 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
17 พฤษภาคม 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
19 กรกฎาคม 2561 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
20 มิถุนายน 2560 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7