« December 2023 »
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
23 กันยายน 2564 : ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร) ในขั้นตอนการศึกษาและประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โครงการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในแหล่งผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38
10 มีนาคม 2564 : เผยแพร่ข้อมูลโครงการและคลิปวีดีโอบรรยายโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
17 กุมภาพันธ์ 2564 : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาแพลตฟอร์มในการรายงานและคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24 พฤศจิกายน 2563 : ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย)
15 พฤศจิกายน 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
27 กันยายน 2562 : สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี