« March 2021 »
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เผยแพร่ข้อมูลโครงการและคลิปวีดีโอบรรยายโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ : 10 มีนาคม 2564

เผยแพร่ข้อมูลโครงการและคลิปวีดีโอบรรยาย โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีแผนที่จะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลท่าโรง และตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 191/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ตามปกติ

และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก จึงจัดทำเอกสารข้อมูลโครงการ และคลิปวีดีโอบรรยาย (คิวอาร์โค้ดด้านล่าง) โดยหลังศึกษาข้อมูลแล้ว ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ได้ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ีนี้ค่ะ

1.เอกสารข้อมูลโครงการ

2.คลิปวิดีโอบรรยาย

3.แผ่นพับข้อมูลโครงการ

4.แบบแสดงความคิดเห็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ โทรศัพท์ 0 2965 8230-2 ต่อ 111